autorské texty: Zuzana Philippová


SMRT


ČETLA JSEM V NADPISE, ŽE BY SE MĚLO ,,VYUČOVAT,, TÉMA SMRT, 

ALE ŽE SE ZATÍM NEVÍ, JAK TOHLE TÉMA UCHOPIT...

JÁ MYSLÍM, ŽE BYCH VĚDĚLA, tedy POKUSÍM SE:)........................
EXISTUJE VÝUKA ŽIVOTA A VÝUKA SMRTI... JÁ UŽ PREFERUJI A PŘIJÍMÁM
VÝUKU ŽIVOTA, díky tomu jsem POHYBLIVĚJŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ, VESELEJŠÍ,
VNÍMAVĚJŠÍ, TVOŘIVĚJŠÍ, SILNĚJŠÍ............

AŤ SE PODÍVÁM, KAM SE PODÍVÁM, VŠUDE JE SMRT!..V OBCHODECH 
U POKLADEN LÍZÁTKA, BONBONY, CIGARETY, ALKOHOL -- SMRT PODÁVÁ
DĚTEM RUKU..

HRAČKY, HRAČKY, TUNY HRAČEK - HRAČKY PRO DĚTI, HRAČKY PRO DOSPĚLÉ,
SMRT TYTO ZBYTEČNOSTI MILUJE!..DÍKY NIM KRÁSNĚ lidstvo PŘIDUŠUJE,
OSLABUJE..

SPORT, SOUTĚŽENÍ, KVALT, PŘEDHÁNĚNÍ, DLOUHÉ DENODENNÍ MUČENÍ U KLAVÍRU
ČI U MÍČE, NA KOLE -- VÝDRŽ, VÝDRŽ -- JEDU, JEDU- NEVNÍMÁM - HŮLKAMA SE PŘI
CHŮZI PODPÍRÁM....

ŽIVOT NETRÉNUJE, JEN MALÝ NÁCVIK MÁ, ŽIVOT  PŘEKVAPUJE, Z NITRA ČISTÉHO
VŠE VYVĚRÁ, NOVINKY CHODÍ, SÍLA,  ZDRAVÍ, ORIGINALITA - BEZ POUŽÍVÁNÍ SÍLY
VŮLE,,

PŘIHLAŠ SE, KDO NEJSI NA ALKOHOLU, DROGÁCH, PRÁŠKÁCH, CIGARETÁCH..
JE TU NĚKDO? HALO, JE TU NĚKDO?..NEBO SE JEN SE SMRTÍ POTKÁVÁM?

VIDÍM JÍ V DĚTECH -- STAŽENÝ JSOU, STRACHEM PROSÁKLÝ, ZNEHYBNĚNÝ,
NEDIVÍM SE!..KDYŽ VŠUDE SMRTÍCÍ STŘELY LÍTAJÍ - V DOMOVĚ, VE ŠKOLE, NA ULICI,
U SOUSEDŮ......-SMRTÍCÍ STŘELY ZÁVISTI, HAMIŽNOSTI, POMLUV, DRBŮ, MALOSTI,
LŽI, HLOUPOSTI..

UČENÍ SMRTI..., AŤ CHCEŠ NEBO NECHCEŠ, JAKO MALÝ SE TĚM ŠÍPŮM NEVYHNEŠ
OD MALIČKA JSI PROSÁKLÝ JEDY A JSI NA TO SÁM........

ZASTAVIT TO ZLO SE CHVÍLI SNAŽÍŠ, ALE VÝUKA SMRTI JE VŠUDE A TAK JÍ VELMI
RYCHLE ZVLÁDÁŠ...TOČÍŠ SE SE VŠEMA V KRUHU.......v KRUHU SMRTI

MOŽNÁ BY TO CHTĚLO SRP A KOSU A OCHRÁNIT SE PŘED TOU SMRTÍ, JÁ TO
PŘED PÁR LETY UDĚLALA, VÝUKU ŽIVOTA PŘIJALA- LÁSKA V MÉ KRVI ZAČÍNÁ
KOLOVAT - ŽIVOT MĚ PROSAKUJE, MÉ SVĚTLO SE ZVĚTŠUJE A O TOM TO JE..
SEBELÁSKA, KLID, ŽENSKÁ SÍLA -- SMRT UHÝNÁ...,,,ČISTOTA - SMRT ODCHÁZÍ,,,
ČISTOTY VÍC A VÍC -- ZE SMRTI NEZBUDE NIC...

JE TU TOTIŽ DOBA NEKONEČNA RYZÍHO - ŽIVOTA VĚČNÉHO - KE KTERÉMU SE
BUDEME POMALU NEBO I RYCHLE DOSTÁVAT, ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS, JAKÉ
TEMPO SI URČÍ..

jestli bude chtít odejít v doprovodu SMRTI NEBO KONEČNĚ PO ŽIVOTĚ ZATOUŽÍ,
PO VÝUCE ŽIVOTA A OPUSTÍ VÝUKU SMRTI..........
ŽIVOT JE ŽENA A MUŽ, JEDEN BEZ DRUHÉHO UMÍRÁ, ALE MUSÍ SE
NAJÍT ÚPLNĚ JINÁ ROVINA...................
ŽENA MUSÍ BÝT VYSVOBOZENA, VYSVOBOZENA Z ŘETĚZŮ, POUT,
SUNDANÁ ZE ŠIBENICE, VZKŘÍŠENA, RÁNY SI MUSÍ JAKO KOČKA
ZAHOJIT, NAJÍT VNITŘNÍ KLID, NAUČIT SE VE SVÉ RYZÍ KNIZE ČÍST..
SVÉ DRÁPY OSTŘÍHAT, DOBRODĚJKOU SE STÁT - SMYSLUPLNÉ PRÁCE
SE NEBÁT, VLASY SI SAMA UPRAVOVAT, NAD SEBOU ZVÍTĚZIT, PŘESTAT
SE BÁT A ŠPINAVÉ HRY ZANECHAT!

SMRT MÁ PODVAZKY, PODPADKY, VÝSTŘIHY NEUSTÁLE LÁKÁ DO ČERNÉ
DÍRY MUŽE I ŽENY - NA SEXUÁLNÍ HARAŠENÍ..
SEX SVĚT OVLÁDL I PRACHY A MY CHCEME ZÁZRAKY?
JEN DO KOSTELA JÍT A VŠE MÍT?,,!

TY JSI SMRTI HLOUPÁ, PŘÍRODA NAŘÍKÁ, SPERMIE NEFUNGUJÍ, VAJÍČKA
ZHASÍNAJÍ........A VŠICHNI SE DIVÍ PROČ --

--KAŽDÝ SI SVOU KOSU NESEME, V SOUČASNOSTI SI TAJNĚ HLAVY STÍNÁME,
POHLAVNÍ ÚDY, STRACHOVÉ NOČNÍ MŮRY, IMPOTENCE, NEPLODNOST,
JÁ UŽ MÁM VÁŽNĚ DOST..........

ODSTUPUJI OD TÉTO ZHOUBNÉ SÍLY, NA SILÁKA SI POČKÁM, S KTERÝM SVÉ
KOSY ODHODÍME, NAŠE RYZÍ RUCE UVIDÍME, NAŠICH TVÁŘÍ SE BÁT NEBUDEME,
MY NIKDY NEUMŘEME, MY SE TOTIŽ DO SVĚTELNÝCH MÍST DOSTANEME,
NENECHÁME SE DO HROBU DÁT ANI SPÁLIT, TO RADĚJI KE STROMU ZAKOPAT
JAK PSI, NAŠE DUŠE DÍKY TOMU ZESÍLÍ A PŘÍŠTÍ ŽIVOT NÁS DO NEKONEČNA
VEZME -- OBA DVA, ale jako SOUZNĚNÍ MUŽ A ŽENA!

BEZ TOHO TO NIKDY NEPŮJDE, PROTO JSME SEM TOTIŽ PŘIŠLI, TENTO ÚKOL
SPLNIT (souznění MUŽ a ŽENA)) )- ZATÍM PO SMRTI V ČERNÉ DÍŘE VISÍME, ŽIVOŘÍME,
TRPÍME,

NAIVNÍ JE TEN, KDO SI MYSLÍ, ŽE DO NEBÍČKA SE PO SMRTI DOSTANE:) A ZÁŘIT
BUDE, JAK HVĚZDIČKA RYZÍ A POMÁHAT VŠEM.......

S TOU SVOU ŠPÍNOU, FALŠÍ, LŽÍ, HAMIŽNOSTÍ, NEPOKOROU? DUŠÍ UŠMUDLANOU?

POZOR!

JEJÍ SVĚTÉLKO SLÁBNE, UMÍRÁ... A JE TŘEBA SOUZNIT S NÍM, JINAK ZŮSTANEŠ JEN
STÍN, VĚČNÝ STÍN!

NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚCÍ NA SVĚTĚ JE PRO MĚ MÁ VNITŘNÍ RYZÍ KNIHA, MÁ STUDNICE UMU
A MOUDROSTI, JEN MÁ--NEUMÍM SI ŽIVOT BEZ NÍ PŘEDSTAVIT, TO BYCH CHTĚLA RADĚJI
UMŘÍT...........................

JSEM ŠŤASTNÁ, ŽE JSEM JÍ OBJEVILA, BEZ NÍ JSEM BYLA MRTVOLA, SEXUJÍCÍ MRTVOLA,
BLOUDÍCÍ BLUDIČKA, PRÝ MATIČKA, CHEMIÍ PROLEZLÁ, NESVOBODNÁ, KRÁSNÁ TROSKA,
VŠEM JSEM SE LÍBILA, JÁ ALE UVNITŘ HNILA, STAŽENÁ, NEHYBNÁ, ZAMOTANÁ, SMOTANÁ,
VYSÍLENÁ............

NAŠTĚSTÍ MĚ BLAHOBYT NEOSLEPIL, ANI HONBA ZA HMOTOU - TOU SMRTÍ OBROVSKOU,
RYZÍ SVĚTLO, RYZÍ ŽIVOT UŽ MI PASUJE, TOLIK SVĚTLA UŽ OKOLO MĚ JE..
AČ SE TO NEZDÁ, TY NEJVĚTŠÍ POKLADY NA SVĚTĚ MÁM - RÁDA TI JE MŮJ NASTÁVAJÍCÍ
MUŽI DÁM - DÁM TI ŽIVOT, TAKOVÝ JAKÝ NEZNÁŠ,,,,RYZÍ OBŽIVU, TEPLO U KRBU,
VÁNEK Z MÝCH RYZÍCH VLASŮ A ŠATŮ, ČISTOTU MOU, RYZÍ SRDCE, KTERÉ PROBUDILO SE,
PROBUDILO SE DO ŽIVOTA, KONEČNĚ ZPÍVÁ, SMĚJE SE........

SÁHNI SI NA NĚJ, DOTKNI SE HO, SÁHNU SI NA TVÉ A OČISTÍM HO..

BUDE NÁM KONEČNĚ KRÁSNĚ, BEZBOLESTNĚ, TO JE TÍM NEJVĚTŠÍM PŘÁNÍM NÁS VŠECH,
SMRT ZAŽENEME, DO NEKONEČNA SE DOSTANEME A RYZÍ HRU MUŽ A ŽENA DOHRAJEME,
MY TO DOKÁŽEME!.. Z PEKLA SE VYHRABEME A VŠEM DĚTEM NA SVĚTĚ TÍM POMŮŽEME!
SMRT RÁDA VIDÍ ŽEBRÁKY

ŽEBRÁKY, KTERÝM CHYBÍ PENÍZE I LÁSKA -- TYTO ZÁKLADNÍ ŽIVINY,
PŘITOM JSOU BEZ VINY - JEN NECHTĚJÍ PŘIJMOUT VÝUKU SMRTI,
ODPOR K NÍ MAJÍ A TAK SKOMÍRAJÍ....

ŽIVOT JÍ-SMRT KLIDNĚ ZA RUCE VEZME KE SVĚTLU RYZÍMU - VŽDYŤ
MÁME TU PRVNÍ HODINU NAUKY ŽIVOTA, KDE RYZÍ HOJNOST PŘETÉKÁ..

SMRT POKUKUJE, ŽIVOT PŘIJÍMÁ,
OCH, TO BUDE ÚROVEŇ JINÁ.............................KONEČNĚŽIVOT SI PŘEJE BÝT OBOHACOVÁN OSTATNÍMI ŽIVOTY,
NE STRACHY, MALOSTÍ, HAMIŽNOSTÍ, SMRTÍ....

ŽIVOT SE VZNÁŠÍ, ZÁŘÍ, LEHČÍ A LEHČÍ JE, SVOBODNĚ PLUJE.

ANO, I HODNĚ PRACUJE, ALE MOUDŘE, DĚLÁ MOUDRÉ VĚCI,
VĚCI K UŽITKU, VĚCI ZDRAVÉ, DRUHÝM POMÁHÁ K ŽIVOTU,
RÁD VIDÍ ŠTĚSTÍ DRUHÝCH, JEJICH VÝVIN RYZÍ....

SMRT ŽÁRLÍ, NOHU NASTAVJE, VŠE BOŘÍ, ZUŘÍ..

MYSLÍM, ŽE JE NEJVYŠŠÍ ČAS CHYTIT ŽIVOT ZA RUKU
A DÁT SE NA NOVOU VÝUKU, KTERÁ TĚ ZBAVÍ STRACHU ZE SMRTI,
POSKYTNE TI PŮDU DLOUHOVĚKOSTI SMĚŘUJÍCÍ DO NEKONEČNA
--GENIALITY RYZÍ...........ŽIVOT JE ODVAHA - PŘEKONÁNÍ SAMA SEBE, JÁSÁNÍ POKORNÉ
ZE SEBE SAMA..

JE JAKO MALÉ NEPOSKVRNĚNÉ DÍTĚ, JE TO PRAVÁ ZNATELNÁ RADOST,
PRAVÝ SMUTEK A VIDITELNÝ RŮST!

ŽÁDNÁ FALEŠ, MASKA, HRA, PŘETVÁŘKA, JEN PRAVOST, PRAVÉ NEHRANÉ
CITY...

ŽIVOT JE NEUSTÁLE V POHYBU - ZDRAVÉM POHYBU, KAŽDÝ Z NÁS MÁ
SVŮJ POHYB- KTERÝM SE ODBLOKOVÁVÁ A VYPUZUJE SVÉ JEDY,,,,
ŽIVOT SE NEVÁLÍ JAKO STRACH - SMRT.

ŽIVOT NEUSTÁLE PLUJE VE ZLATÉ LODI A PŘIJÍMÁ NOVINKY, DÍKY TOMU
NARŮSTÁ DO OBROVSKÝCH ROZMĚRŮ.

ŽIVOT POMÁHÁ TAM, KDE JE TŘEBA, ALE NE TAK JAKO VŠICHNI OTROCI
NA SVĚTĚ, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ VYKOUPIT ZE SVÝCH HŘÍCHŮ - NEŘESTÍ -
- TOČÍ SE V KRUHU, JSOU UTRMÁCENÍ A LŽOU SI A LŽOU, UKAZUJÍ SE,
PODMAŇUJÍ A DŘOU A DŘOU A DŘOU TAM, KDE NEMAJÍ, SAMI SEBOU
ZOTROČENI.........................
VÝUKA ŽIVOTA - JE O TOM, ŽE NECHÁŠ ZE SEBE VYVĚRAT
SVÉ KVALITY - JEN SVÉ...

HLEDÁŠ VE SVÉ STUDNICI SVÉ UMY, VE SVÉ ZLATÉ KNIZE SE
UČÍŠ ČÍST - STÁVÁŠ SE ORIGINÁLEM, VYDÁVÁŠ SE NA SVOU
CESTU, UČÍŠ SE SOUZNIT S PŘÍRODOU, UČÍŠ SE BÝT HODNĚ
SÁM, UČÍŠ SE SPOJIT S RYZÍ GENIALITOU - NE SE SVÝM
STRACHEM, JAK LIDSTVO NAZÝVÁ INTUICI..

NE SE SVÝMI STRACHOVÝMI SNY-V SOUČASNOSTI JE AUTOREM
SNŮ POUZE STRACH!

RYZÍ GENIALITA JE ŽIVOT! ŽIVOT SNY NEMÁ! ŽIVOT JE TEĎ!
S KAŽDÝM DECHEM MÁ VÍC SÍLY,
S KAŽDÝM TEPEM VÍCE ZDRAVÍ.........................

dokážete si představit POSPOLU VÍCE TAKOVÝCH DECHŮ A ZDRAVĚ

TEPAJÍCÍCH RYZÍCH SRDCÍ?--JEN TOHLE ZVÍTĚZÍ NAD SMRTÍ.............