autorské texty: Zuzana Philippová


SOS-VES (MALOKANA) /// POHOTOVOST PRO TĚLO, DUŠI A DUCHACHTĚLA BYCH BÝT MAMINKOU VŠEM LIDEM A ZASTAVIT TO ZLO,,  

CHTĚLA BYCH VŠECHNY LIDI POHLADIT, UTIŠIT JE I NAKOJIT........

CHTĚLA BYCH VÁM JAKO DĚŤÁTKŮM VLÁSKY UMÝVAT, ČESAT ---- O NĚ VÁM PEČOVAT.....

CHTĚLA BYCH NAPRAVIT ZA VŠECHNY MATKY TY CHYBY, KTERÉ JSME UDĚLALY - MY PÁVICE, SLÍPKY, HŘÍŠNICE, S MOUDROSTÍ POHŘBENOU, S HLAVOU TVRDOHLAVOU......................!

CHTĚLA BYCH VÁS VŠECHNY VYKOUPAT, ŠPÍNY VÁS ZBAVIT, VYPRAT I TO ŠPINAVÉ OBLEČENÍ...

TY SPRÁVNÉ BOTY VÁM NASADIT, CHYTIT VÁS ZA RUCE, VŠECHNY VÁS PROLÁSKOVAT, UTIŠIT,.....,ZAZPÍVAT TY SPRÁVNÉ RÝMY, ROZTANCOVAT VÁS.....................

CHTĚLA BYCH VÁS VŠECHNY MASÍROVAT, UVOLŇOVAT, KLID DO VÁS VPRAVOVAT....

CHTĚLA BYCH SI VÁS VŠECHNY ADOPTOVAT, CHTĚLA BYCH SI ADOPTOVAT VŠECHNY DĚTI NA SVĚTĚ, JEN TAK NA CHVILIČKU, OPRAVIT JIM DUŠIČKU, ABY ZASE ZÁŘI MĚLA, VŠECHNY RÁNY ZA VČASU ZACHYTILA, ABY JÍ DĚTI SLYŠELY, ZASE O NÍ VĚDĚLY A RYZÍ ŽIVOT PŘIJALY..................

vidím, vnímám, slyším plačící dítě ve všech lidech - skoro v 8 miliardách

PROSÍM, ODPUSŤTE NÁM MATKÁM, AŤ SE ZEMI A VŠEM ULEVÍ A OPADNE TO CELOSVĚTOVÉ TRÁPENÍ.........

CHTĚLA BYCH BÝT MAMINKOU VŠEM LIDEM A PROTO ZAKLÁDÁM SOS-VES

SOS-VES - DOKÁŽE DODAT ZDRAVÍ A PÉČI CELÉ RODINĚ OD POČETÍ DO VYSOKÉHO VĚKU..a to péči dennodenní - zaměřenou na všechny ŽIVOTNÍ OBLASTI

PŘEJI SI, ABY UŽ NEBYLY HOSPICI, ABY BYLY CO NEJDŘÍVE NEPOTŘEBNÉ A ČLOVĚK SI TU PROŽIL ZÁZRAKY OZDRAVNÉ....

VÍM, ŽE TO JDE!

PŘEJI SI, ABY SE SMUTNÍ ZAČALI RADOVAT, I KDYŽ JE JIM 60, 70, 80 I VÍCE LET, ABY V NICH JISKRA ZASE ZAZÁŘILA A JEJICH TĚLA POSTUPNĚ OBNOVILA.......

I TOHOTO JSEM SVĚDKEM BYLA!

PŘEJI SI, ABY SE LIDEM VĚK JEŠTĚ PRODLOUŽIL, ALE S NEUSTÁLOU POHYBLIVOSTÍ, SVĚŽESTÍ, MOUDROSTÍ A BEZ BOLESTÍ, SE SOBĚSTAČNOSTÍ...,

ABY SVÉ RYZÍ NITRO VYHLEDALI A S NÍM SI TO CO NEJDÉLE UŽÍVALI, DÍKY NĚMU SE NEBÁLI!

A UCÍTILI DOBU ODCHODU, JEN SE USMÁLI A VĚDĚLI, ŽE PŘECHÁZÍ NA JINOU PASEKU, NA KTERÉ SI CHVILIČKU ODPOČINOU A PAK SE BUDOU KOUPAT V ZÁŘI  VELIKÉ - BUDE TO VELMI PŘÍJEMNÉ - UŽ TO NEBUDE JAK DOPOSUD TEMNÉ.........

MOUDROST A TEMNO SE NESLUČUJE

CHTĚLA BYCH BÝT VŠEM LIDEM ZLATOU RYBKOU A POSTUPNĚ JIM SPLNIT JEJICH ZDRAVÁ PŘÁNÍ.....

CHTĚLA BYCH, ABY SI MĚ ZA TO VÁŽILI, JAKO SI VÁŽÍM JÁ SAMA SEBE......

CHTĚLA BYCH TUTO VÝMĚNU ENERGIE

proto jsem založila 2.2.2022 SOS-VES

2.2.2022 VZNIKLA SOS-VES(MALOKANA) // POHOTOVOST PRO TĚLO, DUŠI A DUCHA

KDYYYSIII JSEM SE UČILA NA KADEŘNICI V KARLOVÝCH VARECH A NEDALEKO BYLA SOS VESNIČKA--JEDNA MÁ VELMI DOBRÁ KAMARÁDKA CHODILA S KLUKEM Z TÉ VESNIČKY, BYL TAKOVÝ SLUŠNÝ, POKORNÝ,, ONA ALE TAKÉ,,NIKDY JSEM NEPOZNALA TAKOVOU DÍVKU JAKO BYLA ONA--NEUSTÁLE V POKOŘE, VDĚČNOSTI A TO BYLA TŘEBA VE SPOJENÝCH STÁTECH JAKO NÁCTILETÁ DÍVKA,, TAM, KDE V TU DOBU NIKDO JEŠTĚ NEBYL... A MĚLA PLNO JINÉHO...

OTÍRALA SI DESKY, NEŽ SI PUSTILA HUDBU, VŠEHO SI TOLIK VÁŽILA.....BYLA OPRAVDU VÝJIMEČNÁ............

DOKONCE DALA TAKOVOU PÉČI SVÝM DĚTEM, SVÝM CHLAPCŮM--UČILA JE DOMA SAMA--V DOBĚ, KDY TOMU TAK NEBYLO...

SOS VESNIČKA MĚ ABSOLUTNĚ V DOBĚ INTERNÁTNÍ NEZAJÍMALA, DIVÍM SE, ŽE TA DÍVKA SE MNOU KAMARÁDILA... ON ASI JINÝ VÝBĚR NEBYL...............:).............

SOS VESNIČKA BY MĚ ZAJÍMALA AŽ TEĎ, COŽ JE HRŮZNÉ!.....ALE SPÍŠ MĚ TEDY ZAJÍMÁ SOS-VES(MALOKANA),,,,jelikož nekopíruji a tak nachytávám RYZÍ SVĚTELNÉ VZKAZY PRO POMOC PŘES SOS-VES...................


SOS-VES(MALOKANA) // POHOTOVOST PRO TĚLO, DUŠI A DUCHA

---- DOKÁŽE DODAT PÉČI A ZDRAVÍ CELÉ RODINĚ OD POČETÍ DO VYSOKÉHO VĚKU - a to péči dennodenní zaměřenou na všechny životní oblasti

---- DOKÁŽE PRODLOUŽIT ŽIVOT A ZBAVIT STRACHU ZE SMRTI - dokáže uvést do plnohodnotného ŽIVOTA, dokáže obnovit SÍLU a do morku kostí UZDRAVIT

----- DOKÁŽE POSKYTNOUT SNADNÉ, ZDRAVÉ PORODY - ZÁŘIVÉ PORODY aj,aj,aj,

                   

                   ----- RYCHLÁ LÉČBA DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ

                   ----- SOS-VES DOKONCE BUDE USPOŘÁDÁVAT RYZÍ SVATBY--                            

                             NEOBVYKLÉ……….                                                                                      

                   ----- DOKÁŽE ZBAVIT TĚŽKÝCH ZÁVISLOSTÍ                       

                   ----- SOS-VES = POHOTOVOST PRO TĚLO, DUŠI I DUCHAKDO CHCE BÝT ,,OBYVATELEM,, SOS-VSI(MALOKANY) MUSÍ minimálně 1x NAVŠTÍVIT MALOKANSKOU OZDRAVNOU AKCI a na vlastní kůži poznat účinky - OZDRAVNÉ V JAKÉMKOLIV ŽIVOTNÍM SMĚRU, POTÉ SE MŮŽE SVOBODNĚ ROZHODNOUT, ZDA CHCE BÝT ,,OBYVATELEM,, SOS-VSI(MALOKANY)

CO TO ZNAMENÁ?

dostává kdykoliv PÉČI A POMOC při velkých či mírných PROBLÉMECH ZDRAVOTNÍCH, VZTAHOVÝCH aj. // může mezi 13-14hodinou jakýkoliv den ( I O VÍKENDU))) zatelefonovat V.Byliince a poté mu bude přes MALOKANU pomoženo VYŘEŠIT PROBLÉM nebo UZDRAVIT TĚLESNÝ ORGÁN (((( mohou i děti))))

MŮŽE SE telefonovat A ŽÁDAT POMOC I PRO SKUPINKU LIDÍ - tzn.učitelka pro sebe a pro žáky (SKUPINU ŽÁKŮ)) nebo žena, která pracuje v kolektivu, vede kruhy žen či jiné..nebo i pomoc do RODINY...tzn. vždy ŽÁDÁTE POMOC pro sebe a nějaký kolektiv k VÁM PATŘÍCÍ

POMOC MŮŽE ŽÁDAT I MUŽ

cena je 100kč za 20 minut hovoru

,,OBYVATELÉ,, SOS-VSI (MALOKANY) MUSÍ MÍT POTŘEBU, TOUHU NAJÍT SVÉHO VNITŘNÍHO RYZÍHO RÁDCE, BEZ TOHO NELZE! BÝT ,,OBYVATELEM,, SOS-VSI

,,OBYVATELŮM,, SOS-VSI SE VŽDY POMÁHÁ NA DÁLKU Z VEŠKERÝCH AKCÍ, OZNÁMÍ SE JIM DOPŘEDU, KDY MAJÍ MOŽNOST SE NA OZDRAVNOU AKCI PŘIPOJIT, zašle se jim k tomu i více info (S TÍMTO MÁME ZKUŠENOSTI...., UŽ PŘED LETY SE PŘIPOJOVALI LIDÉ K MEDITACÍM MNOU VEDENÝM, A I NA DÁLKU SE DĚLY OZDRAVNÉ ZÁZRAKY))))

,,OBYVATELÉ,, SOS-VSI BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOSTÁVAT VELKÉ RYZÍ INFORMACE KE ZDRAVÍ

ŽÁDÁ SE O VSTUP A ČEKÁ SE NA SCHVÁLENÍ A MŮŽE SE KDYKOLIV NA POŽÁDÁNÍ OPUSTIT SOS-VES(MALOKANU), navrácení se již není možné......

,,OBYVATELÉ,, SOS-VSI BUDOU TÉŽ HROMADNĚ POMÁHAT MATCE ZEMI PŘI JEJÍ NEROVNOVÁZE, NEKLIDU A ZATÍŽENÍ, ABY DOŠLO K UZDRAVENÍ ZEMĚ A LIDSTVA

SOS-VES (MALOKANA)) JE V.Byliinky AUTORSTVÍM A JE TRESTUHODNÉ POUŽÍVAT A ŠÍŘIT JAKÉKOLIV PRAKTIKY, INFORMACE   POD SVÝM JMÉNEM)))))))  

 
PUSŤME SE VZÁJEMNĚ

PŘEJME SI VZÁJEMNĚ

TLESKEJME SI VZÁJEMNĚ

DŮVĚŘUJME SI VZÁJEMNĚ

UCHOPME KAŽDÝ SVŮJ VNITŘNÍ POKLAD A TAKOVÍ SE SPOJME, JEN TÍM ZAČNE KVALITNÍ ŽIVOT....................................

PŘI VELMI ! ZÁVAŽNÝCH PROBLÉMECH NEBO ZRANĚNÍCH SE ZAPOJUJÍ VŠICHNI ,,OBYVATELÉ,, SOS-VSI (MALOKANY) DLE INSTRUKCÍ, ABY BYL BALVAN ZÁZRAČNĚ ODVALEN A TO BRZY! (v tomto mám TÉŽ zkušenost, kdy zmizel nádor manželovi jedné ženy, která navštěvovala mé dávné MEDITAČNÍ SETKÁNÍ)))))).............

VYSVĚTLÍM VÍCE, tzn. kdyby měl někdo těžkou havárii nebo vážnou diagnózu, třeba NOVÝ ČLEN SOS-VSI, tak se všichni ,,obyvatelé,, SOS-VSI KONTAKTUJÍ A PRO TOHOTO ČLOVĚKA DĚLAJÍ VÍCE............ABY BYL BRZY VE ZDRAVÍ A SÍLE!...... ČISTĚ A KOLEKTIVNĚ TO JDE MNOHEM RYCHLEJI (jak píši, s tím mám zkušenost))))...POSKYTNOU TOMUTO ČLOVĚKU TAK 5 MINUTOVOU PÉČI A TO NA DÁLKU--BEZ KONTAKTU S NÍM...nebo NAOPAK PŘIJDE RYZÍ PÉČE K VÁM OD JINÝCH................
ŽENA SAMOŽIVITELKA

TUTO BOLEST V SRDCI NEMÁ ŽENA NOSIT, BOLEST ZŮSTAT SAMA S DĚTMI, TO JÍ NEPŘÍSLUŠÍ!

STÁT SE OTCEM I MATKOU SVÝM DĚTEM A UDRŽET SE S HLAVOU VZPŘÍMENOU, PEVNĚ NA NOHOU...

VÍM, ŽE JE LEPŠÍ ODEJÍT, KDYŽ UŽ SE PODLOMÍ NOHY POD TÍM PARTNERSKÝM KŘÍŽEM, KDYŽ NERVY PRASKNOU A VYTÉKÁ Z NICH HNIS, LEDVINY UŽ NETANČÍ, JEN SKŘÍPOU A SRDCE BIJE Z POSLEDNÍHO,

JEN TY DĚTI JEJ DRŽÍ PŘI ŽIVOTĚ, JINAK BY SE ROZTŘÍŠTILO NA MILIONY KOUSKŮ A BYL BY KONEC.........!

jenže je tu SOS-VES, KTERÁ bude vymývat tyto příběhy do čista...............................

SOS-VES (MALOKANA) A REKONVALESCENCE PO OPERACI ( ČLOVĚK JE SLÁB NA SAMOUZDRAVUJÍCÍ PROCES A PODSTOUPÍ TŘEBA OPERATIVNÍ ZÁKROK))--SOS-VES NABÍZÍ POOPERAČNÍ PÉČI (RYCHLÉ ZHOJENÍ)),,,,,TAKTÉŽ TŘEBA OČISTU PO OČKOVÁNÍ, ABY NEBYLY NÁSLEDKY.............

OBYVATELÉ SOS-VSI BUDOU VELMI! CHRÁNĚNI--DÁ SE TO PŘEBRAT I TAK, ŽE BUDOU VE VELKÉ IMUNITĚ

SOS-VES SE BUDE VELMI SNAŽIT POMÁHAT DĚTEM, POSKYTNE JIM NÁHRADNÍ MATKU NEBO SPÍŠE DRUHOU MATKU, VĚŘÍME , ŽE JIM ÚPLNĚ SE VŠÍM DOKÁŽEME POMOCI....DĚTI NEMUSÍ SPLŇOVAT ŽÁDNÉ PODMÍNKY, PROSTĚ MOHOU JAKÝKOLIV DEN OD 13 DO 14 hodin ZATELEFONOVAT NA ČÍSLO: 604 656 632, ABY SKONČILO UTRPENÍ V DĚTSKÉM SVĚTĚ.................................

DNES MI JEDNA ŽENA PO TERAPII ŘEKLA: (známe se už delší dobu))

,,TY JSI MI DALA VÍC JAK MÁ MÁMA--vždy jsi nám říkala, že nám nehodláš dělat mámu (abychom se osamostatnily)))

ALE JÁ TI CHCI ŘÍCT, ŽE JSI MI DALA VÍC JAK MÁ MÁMA!,,

PODĚKOVALA JSEM JÍ I MI BYLO SMUTNO, ŽE TATO VĚTA ZAZNĚLA a řekla jsem: ,,TVÁ MATKA TI DALA ŽIVOT--TO JSEM TI JÁ NEDALA, ONA JE VÍC......TU ÚRODNOU PŮDU TI DALA ONA,,

CESTOU DOMŮ SE MNOU TATO SLOVA ZŮSTALA, JENŽE S JINÝM UVĚDOMĚNÍM---VŽDYŤ JÁ JSEM DO TEBE DÁVKY ŽIVOTA VKLÁDALA MINULE I TEĎ, ABYCH TI POMOHLA TU SMRT V TOBĚ PORAZIT A ABY ŽIVOT V TOBĚ ZVÍTĚZIL.........

PORODIT JE SNADNÉ A CO DÁL?!

NAŠTĚSTÍ ZAZNĚLY OD TEBE I SLOVA: ,,JÁ VÍM, JÁ SVOU MAMINKU MILUJI,,...............................................

DŮVĚRA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NEJHORŠÍM OKAMŽIKEM V MÉM ŽIVOTĚ BYLO ZJIŠTĚNÍ, ŽE NEMÁM KOMU DŮVĚŘOVAT...

ŽE TEN JEDINÝ, KTERÉMU JSEM DŮVĚŘOVALA, UŽ NENÍ!

JEN MI PO NĚM ZBYL NŮŽ MEZI PRSY!

HLEDALA JSEM DŮVĚRU VŠUDE MOŽNĚ, AŽ JSEM SI ŘEKLA, DŮVĚŘUJ TEDY SOBĚ!

POHLED NA MĚ BYL DĚSIVÝ, NEZVLÁDÁM SVÉ EMOCE, SMUTEK MĚ RDOUSÍ A NARŮSTÁ, ŽAL A BOLEST JSOU TAK OBROVSKÝ, ŽE NEVÍM, CO ZA OKAMŽIK UDĚLÁM, DO TOHO ÚNAVA, STRACH, STRACH, STRACH...........

JÁ SE NEZVLÁDÁM, ZJIŠŤUJI, ŽE DŮVĚRU V SEBE NEMÁM!

A TO JE DĚSIVÝ!

A TAK DÁVÁM DŮVĚRU RYZÍ SÍLE - TROCHU SE BOJÍM, PRÝ JE TO RÁDCE, KTERÝ NÁS ZE VŠEHO VYVEDE A K DŮVĚŘE SEBE SAMA NÁS DOSTANE, K SEBELÁSCE, I SEBEÚCTĚ, ČISTOTĚ, POKOŘE, KLIDU, ZDRAVÍ, SOUZNĚNÍ................

A JÁ POTVRZUJI - JE TO TAK, NAD NĚJ NENÍ!

JÁ UŽ VŠECHEN OBSAH TĚCHTO SLOV ZNÁM A DĚKUJI SAMA SOBĚ, ŽE JSEM TO NEVZDALA

A DŮVĚRU HLEDALA!............................


MYSLÍM, ŽE JSME SEM NEPŘIŠLI STÁT SE STÍNEM, SHNÍT JAK PAŘEZY, SPÍJET SE DO NĚMOTY, DROGY NECHÁVAT KOLOVAT NAŠÍ KRVÍ............

NEPŘIŠLI JSME SE PŘECI STÁT SMRTÍ, ALE ŽIVOTEM, TAK TO ZA JINÝ KONEC VEM, NEBOJ SE POHLEDŮ OSTATNÍCH - DEJ TAM JINÝ RÝM, JINÝ VTIP, JEN UŽ TEN JINÝ KONEC CHYŤ...

--TEN JEŠTĚ ČISTÝ, TEN ŽDIBEK, KTERÝ JEŠTĚ ZŮSTAL ČISTÝ,,,

CHYŤ HO NEŽ TAKY ZMIZÍ, UŠPINÍ SE JAKO TEN ZBYLÝ......

CHYŤ HO, DRŽ HO, AŤ SE TI KLIDNĚ VŠICHNI SMĚJÍ, JEN TY BUDEŠ VĚDĚT, ŽE VÍTĚZEM JSI A BUDEŠ TOUŽIT SPOJIT SE JEN S KONCI ČISTÝMI, ABY SE STALY VĚČNÝMI!...................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DO SOS-VSI JE MOŽNÉ VOLAT I ČASTO, JAKOBY MÍSTO TERAPIE ...PENÍZKY, KTERÉ BYSTE DALI ZA JEDNORÁZOVOU TERAPII SI MŮŽETE ROZLOŽIT DO DESÍTEK DNŮ...MYSLÍM SI, ŽE NĚKOMU, KDO SI DOPŘÁVÁ TERAPIE, MŮŽE VÍC POMOCI TO, ŽE SI TU TERAPII ROZLOŽÍ DO VÍCERO DNŮ A BUDE SE MU LÍP VSTŘEBÁVAT, MYSLÍM, ŽE TAKTO Z NÍ BUDE MÍT VÍCE..........zatím nemám ověřeno, ale tak to VNÍMÁM.............někdo se mnou potřebuje mluvit často  a POMALU - NE HNED CELOU TERAPII......

a zase někomu může stačit kontakt jednou za měsíc (PŘES SOS-VES))) ..............NEBO JEN OSOBNÍ SETKÁVÁNÍ


SOS-VES

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NOVÝ SMĚR

NOVÉ PÍSNĚ

NOVÉ TANCE

ZDRAVÍ, KLID, SOUZNĚNÍ

MOUDROST, JISKRA

NEVÍDANÉ UMY

NOVÝ LID

SEBELÁSKOVÝ,  ZDRAVÝ

UŽITEČNĚ TVOŘIVÝ

RADOSTNÝ, BEZ ZÁVOSLOSTÍ

S PŘÍRODOU SPOJENÝ

POKORNÝ

..................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

ŽIVOT BEZ DOMOVA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

BYLO PRO MĚ TĚŽKÉ POCHOPIT, ŽE NĚKTEŘÍ BEZDOMOVCI NECHTĚJÍ LEPŠÍ ŽIVOT, VYHOVUJE JIM ŽIVOT BEZ DOMOVA, ŠPÍNA, TOULÁNÍ SE........

BUĎ JE TO ,,TRESTÁM RÁD SÁM SEBE,, nebo ,,UŽ NEHODLÁM ŽÍT DLE PRAVIDEL, NECHCI BÝT SOUČÁSTÍ TÉTO SPOLEČNOSTI..

ŽEBRÁK TÉŽ TOUŽÍ PO SOUCITU, PROTO SE NA TUTO CESTU VYDAL!

POTŘEBUJE NÁLOŽE SOUCITU!..

OPUSŤ RADĚJI TUTO ROLI, NECHTĚJ V NÍ UHNÍT...taktéž jiní--doma mlácení, krutosti prožívající....

JE DOBA, KDY SE DÁ ZE VŠEHO RYCHLE VYSKOČIT!

NEŘÍKEJ MI, ŽE TI NEPŘICHÁZÍ MYŠLENKY, KTERÉ ZÁŘÍ A VOLAJÍ NA TEBE ,,TAKTO UŽ NE!,,

A ZÁŘÍ TI MALUJÍ TVÉ ČISTÉ SNY, které v sobě od narození nosíš, které jsi POHŘBIL....

URČITĚ SE DEROU NA POVRCH A TY JE ALKOHOLEM SRÁŽÍŠ...

TAK TĚ ZVU DO SOS-VSI - NABÍZÍM TI VSTUP DO LEPŠÍHO ŽIVOTA.... DOVOL SI HO PROSÍM....

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

  

KDYŽ SI NEVÍŠ RADY S VÝCHOVOU SVÉHO DÍTĚTE A VIDÍŠ JEHO NEŠTĚSTÍ..., DÍTĚ MI MŮŽE ZATELEFONOVAT A DOSTAT PÉČI JEŠTĚ JEDNÉ MATKY, KTERÁ VÁM POMŮŽE UROVNAT I VÁŠ VZTAH

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DO SOS-VSI NEVOLÁM JEN PŘI TRÁPENÍ, ALE I PŘI TOUZE MÍT VÍCE, MÍT RYCHLEJŠÍ SVŮJ RŮST, NEBO PARTNERSKÝ RŮST, MATEŘSKÝ, NAJÍT RYCHLEJI SVÉ ,,POSLÁNÍ,,(ODEVZDÁNÍ))))...........aj.

JEDNOU JSI MI ŘÍKAL, ŽE BYS BYL TÉŽ TAKOVÝ ,,OSVÍCENÝ,,,, jelikož jsme potkali někoho na vozíku, s někým, kdo se o něj staral..............

JÁ VÍM, ŽE JSI MĚ NA VOZÍK SKORO DOSTAL, ALE TOHLE ,,OSVÍCENÍ,, BYCH TI JÁ NEDOPŘÁLA.......

RADĚJI JSEM SI RANEČEK VZALA A JEŠTĚ PO SVÝCH SE K ZÁCHRANNÉMU MAJÁKU DOŠOURALA...

V MAJÁKU BYL ANDĚL - NEMĚL ALE KŘÍDLA, JÁ SI U NĚJ RÁNY ZALÁTALA, MÁLEM MI TY RÁNY ZNOVU PRASKLY, KDYŽ JSME SE LOUČILI A ON MĚ VEZL NA MÉ MÍSTO - mým srdcem vybrané,,,

CHTĚLO SE MI ŘVÁT ,,NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, NEOPOUŠTĚJ MĚĚĚĚ!!!!!,,

zase jsem se sotva šourala z té bolesti, že jsem OPĚT sama, z posledních sil jsem si rány OBVÁZALA A PŘEDSTAVTE SI, JÁ TO DALA!..JÁ TO MÁM VŠE ZHOJENÉ, ODPUŠTĚNÉ!....................

JSEM V MÍRU SE SEBOU I S TEBOU ANDĚLI, I S TEBOU MŮJ DÁVNÝ MILÝ,,A TO JE TAK NÁDHERNÝ!

BÝT VYSVOBOZENA, VYTRYSKNOUT ZE SKÁLY, BEZ RÁNY, V LÁSCE, SVOBODNÁ - JÁ VÁM TAK DĚKUJI, ŽE JSTE MI K TOMU POMOHLI A JÁ UŽ KONEČNĚ VÍM, CO JE ,,OSVÍCENÍ,,..ale trochu jiné..

je to SVÍCE VE MNĚ, PO PRAVDIVÝCH POHLEDECH NA MĚ,

JE TO VYTRYSKLÝ ŽIVOT UVNITŘ MĚ,

JE TO RADOST V KAŽDÉ PIZE, ŘASE I RÝZE,

KTERÉ JSEM SI UDĚLALA SAMA, JELIKOŽ JSEM SE NEMĚLA RÁDA.......

JAKÉ JSME MOHLI VYTVOŘIT VZTAHY, KDYŽ JSME SE ANI JEDEN NEMĚLI RÁDI! ?

SOS-VES POMÁHÁ K SEBELÁSCE A VNITŘNÍ SVÍCI

JMÉNO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MÉ JMÉNO SE ČASTO ZAŠPINILO, UŠMUDLALO, ZTRATILO,,,JÁ SNAŽILA SE, ABY SE ZASE NAŠLO A SNAŽIT SE BUDU DÁL, JELIKOŽ MÉMU JMÉNU ÚCTU DÁVÁM....

JÁ UŽ OD MLADA CHTĚLA ROZHLÁSIT ROZHLASEM, ŽE MI NĚKDO JMÉNO POČERNIL, JELIKOŽ MĚ TŘEBA NEDOSTAL DO LOŽE A TAK VŠUDE VYTRUBOVAL, JAKÉ TO SE MNOU BYLO

- to sex. řádění...

A JÁ CHTĚLA ŘVÁT V ROZHLASE: ,,TO HNUSNÉ JE! LŽIVÉ! ,,

jenže jsem ztichla, neštěstí v sobě nosila..věděla jsem, že by se mi všichni vysmáli a ještě by na mě prstem ukazovali....

DNES UŽ ROZHLAS NEPOTŘEBUJI!

VYŘÍDÍM SI TO NA MÍSTĚ - V PRAVDĚ, ČISTĚ, KLIDNĚ I PLIVNU DO TVÁŘE, POKUD MÉ JMÉNO NĚKDO ZAŠPINÍ, KDYBYCH OČERNILA NĚKOHO JÁ, AŤ SE KLIDNĚ KE MNĚ TAKY TAK ZACHOVÁ..

JMÉNO! JE VZÁCNÝ DAR, NAŠÍ KRVÍ KOLUJE, UŽ JAKO BATOLE SES ZA NÍM HNAL I HO MILOVAL, TĚŠIL SES  Z NĚJ, VĚŘIL JSI, ŽE HO PROSLAVÍŠ

A ZATÍM JSI DO NĚJ VYTESAL KŘÍŽ!............................................................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

KNIHY OD DUŠE

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ČTEME, ČTEME, ČTEME, JENOM ČTEME..., JEDNO PŘES DRUHÉ NEVNÍMÁME....

PSANÉ SLOVO SE NA NÁS SYPE ODEVŠAD A OSLABUJE NÁS, MANIPULUJE, DOKONCE NÁM NEMOCI ZPŮSOBUJE............

TA NEJ KNIHA JE V NÁS, I NAŠE DUŠE NÁM TÉŽ PÍŠE KNIHY, ale ZLATÉ KNIHY,  ABYCHOM NEUHYNULI....................................................................................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

VZKAZ OD MÉ RYZÍ DUŠE-DUŠE ŽENY NÁM VŠEM:

KDYŽ SE NĚKDO BUDE VYSMÍVAT TVÉMU VZHLEDU, TAK SI PŘED NÍM ŘEKNI S HEZKÝM POJMENOVÁNÍM SOBĚ:

,,MILUJI TĚ!.....MILUJI TĚ!.....MILUJI TĚ......!,,

SOS-VES (MALOKANA))) BUDE TAKOVÝCHTO UŽITEČNÝCH VZKAZŮ DODÁVAT PLNÉ NÁRUČE...

-- UŽ ALE SLOVEM MLUVENÝM -- TO JÍ PASUJE VÍCE..................................

V.Byliinka

NOVÁ PSYCHOLOGIE

SOS-VES(MALOKANA))

AUTORSTVÍ: Zuzana Philippová

OZDRAVNÁ DIVADLA v přírodě PRO POMOC DO PARTNERSKÝCH VZTAHŮ

OZDRAVNÁ DIVADLA PRO POMOC DO VZTAHU MATKA+DÍTĚ, BABIČKA+VNOUČATA A POMOC K POČETÍ DĚŤÁTKA

POMOC DĚTEM, KTERÉ MALOKANA UCTÍVÁ A OPRAVDOVĚ MILUJE

ANI JEDNO ODVĚTVÍ NIKDY NEBUDE ŽÁDAT O FINANČNÍ POMOC (nehodlá být žebrotou))))

BUDE SE MAXIMÁLNĚ SNAŽIT O SOBĚSTAČNOST

PŘIJME POUZE NEZIŠTNÉ ČISTÉ OCENĚNÍ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,


SHRNUTO, PODTRŽENO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DOTEĎ NEMŮŽEME ZA SVÉ ČINY (tím nikoho neospravedlňuji)))

NEJSME SKUTEČNÍ, JELIKOŽ NÁMI STRACH KOLUJE, ŠPÍNA, LEŽ, SMUTEK

A ČINY Z TÉTO POZICE, POZICE MASKY A BRNĚNÍ, PŘETVÁŘKY A ZLOBY..

ŽIVOT DLE SKUTEČNÉ LÁSKY UŽ BUDE JINÝ, JEN JE TŘEBA TU LÁSKU

DO SEBE VPRAVIT!

A JÁ VÁM SLIBUJI, ŽE JÍ DO DĚTÍ NAHRNU A HLAVNĚ DO LIDÍ VYŠŠÍHO VĚKU,

TAM ŠETŘIT NEBUDU,,,,MOC SI PRO VÁS PŘEJI HORY PRAVÉHO ŠTĚSTÍ,

OBNOVY A ZDRAVÍ, RYZÍHO TANCE A ZPĚVU, VĚČNĚ POCHODUJÍCÍ NOHY

A RUCE SAMÉ ZLATO, VĚŘTE, MÁTE NA TO!

Zuzana Philippová
AŤ CHCE VÍCE:), BYLA BY HLOUPÁ, KDYBY ODMÍTLA...............

PANÍ PŘES 80 LET SE PO VÍC JAK MĚSÍCI ROZHODLA ZAVOLAT NA SOS-POHOTOVOST, DĚKUJI JEJÍ VNUČCE ZA INFO O BABIČKY STAVU KRÁTCE PO ZAVOLÁNÍ....A VZKAZUJI BABIČCE, AŤ CHCE VÍCE, BYLA BY HLOUPÁ, KDYBY ODMÍTLA A SPOKOJILA SE JEN S TÍMTO................V.Byliinka

a VĚŘÍM, ŽE SI S NÍ V MALOKANĚ ZATANČÍM:)....NEJEN JEDNOU.......................


"A-HOOOJ NIO,

Byly jsme dnes u babi, byla to už delší dobu plánovaná návštěva, jen to nešlo kvůli jejímu zdraví. Už jak jsem jí volala po našem telefonátu, tak říkala, že se cítí dobře. Dnes jsme s ní strávily s holkami větší část dne a velmi ráda píšu, že je úplně bez obtíží, co se kašle týká.

Nezakašlala ani jednou. A to vím jaké to měla, skoro do telefonu nemohla mluvit jak se kašlem dusila. Táhlo se jí to dlouho a teď takovou rychlostí je to pryč, to je prostě úžasný.

Ale napíšu ještě jednu pro mě úžasnější věc. Vyjely jsme s ní do hor na krátký výlet/výjezd (nebylo to o chození). Je to kousek za Jabloncem, má tam hodně ráda jednu rozhlednu, kde jsme s ní byly před dvěma lety. Bylo krásně i docela teplo a babi si to moc užila. A to mi ještě včera říkala, že nikam nedojde, že ten výlet nezvládne.

Myslela jsem, že ji budu k tomu trochu povzbuzovat, ale dnes sama řekla, že jedeme. A nakonec, když jsme se do dálky dívaly na Ještěd, tak mi řekla, že příště jedeme tam!!!!!!!!!!! Těší se na to, myslela to vážně.

Tohle je vážně OBROVSKÝ!!!!!!

VELMI DĚKUJI ZA POMOC PRO MOU BABI!!!!!!! OPRAVDU TI DĚKUJI!!!!!! "NEBOJÍM SE JÁSAT, NEBOJÍM SE HLÁSAT:)


po jednom zavolání na SOS-POHOTOVOST tato ŽENA DOSTALA VÍCE, než jen TĚLESNÉ UZDRAVENÍ...


když mi volala, mohla mi sdělit jednu svou tíhu,,,,se slzama mi sdělovala, že by si přála zlepšit vztah se synem, že jí moc nenavštěvuje a nic vřelého mezi nima není, spíše bolavého...


po 14 dnech po tomto telefonátu mi sdělovala, že jí 3x navštívil její syn, příjemně si povídali a plánují spolu výlet..:-)

I JÁ Z TOHO MĚLA SLZY ŠTĚSTÍ a dokonce mi tento VÝSLEDEK pomohl k ZÁZRAKU V MÉ RODINĚ


V.Byliinka


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


"Naši 13tiletou fenku postihla mozková příhoda, nechodila, nejedla, nepila, vše vyzvracela. Měli jsme velký smutek v rodině. Zavolala jsem na SOS-VES POHOTOVOST a naše fenka začala jíst, pít a postupně chodit. Po týdnu zase radostně běhala po louce, její stav se každý den viditelně lepšil. VELMI TI, NIO, S HOLKAMI DĚKUJEME ZA ZÁCHRANU NAŠÍ PSÍ KAMARÁDKY!!!! Uděláme maximum, aby tu s námi ještě pár let byla."


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Ještě mi došla krásná věc... když jsem mluvila s babííí několik posledních telefonátů po SOS POHOTOVOSTI, tak byla tak ŽIVÁ!!! A i celkově teď snáší tu chemoterapeutickou léčbu velmi dobře. Zdá se mi o dost svěžejší a i psychicky...